לחם צר: אתנוגרפיה קולינרית בעיתות משבר

יו"ר: רפי גרוסגליק

לחם מחמצת ומשבר הקורונה
נועה ברגר‎, EHESS ‎פריז. ופרופ' דניאל מונטרסקו, האוניברסיטה המרכז אירופית‎‏, וינה; המכון ללימודים ‏‏מתקדמים, מרסיי

אפילוג למחקר בימי מגיפה: אוכל, נשים וזיכרון במושבי שפלת יהודה
ד"ר גילי טופר- טייב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 אתנוגרפיה במשבר מתמשך: מבט ממרחבי האוכל בכפר קאסם
עזרי עמרם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מגיב ומתדיין: ד"ר מתן קמינר, עמיתי בובר, האוניברסיטה העברית בירושלים.