מושב הפתיחה וטקס הענקת אות מפעל חיים

האגודה האנתרופולוגית הישראלית מתכבדת להעניק אות מפעל חיים לפרופ' משה שוקד בהוקרה על פועלו ארוך השנים ועל תרומתו המשמעותית למען האנתרופולוגיה הישראלית. טקס הענקת האות יתקיים במסגרת מליאת הפתיחה החגיגית.

מתוך הנימוקים של ועדת השופטות (תמר אלאור, קרן פרידמן-פלג ורוית תלמי כהן) :
"למשה שוקד שמורה זכות מייסדים בהפיכתה של האנתרופולוגיה, לתחום דעת וחקר פורה בנוף האקדמי בישראל.
לצד דבקות ארוכת שנים באתוס האנתרופולוגי של עבודת שדה, הרי שעשייתו של משה מאופיינת בעושר אתנוגרפי וסגנוני. בעוד שראשית כתיבתו נטועה הייתה בתקופה המכונה ״ריאליזם אתנוגרפי״, הרי שבהמשך, הבקיעה עבודתו של משה דרך אל מחוזות חדשים. מושאי המחקר שלו התקרבו אל הבית, והוא התבונן בתהליכי הענקת המשמעות אותם קיימו, בתוך המתח שבין מרכז לשוליים, ותוך שימוש בסוגות כתיבה אשר נעו מן ״התיאור הגדוש״ אל המבט הרפלקסיבי הפוסט-מודרני.
פרסומיו הרבים והעקביים לאורך השנים, בבמות מקומיות ובינלאומיות כאחד, כמו גם דור התלמידות והתלמידים שהקים, לבדו ועם שותפים לדרך, הם עדות חיה וחשובה, לגלגוליו של האתוס האנתרופולוגי בין הקשרים שונים וסגנונות מגוונים, כפי שהם מגולמים בדמותו של אנתרופולוג אחד, יחיד ומיוחד. "