נטישה, שייכות והתנגדות בתוך ומחוץ לגבולות הלאום

יו"ר: ד"ר יוליה לרנר הרצאות:

#WeWillWin: Digital Performance of Identity at the Armenian School in Jerusalem in a Time of Crisis
לאנס לוינסון, האוניברסיטה  העברית

יש לי חלום: פרישה סוכנות ונטישה
לבנת קונופני דקלב, אוניברסיטת תל אביב

From Dictatorship to (Dis)Comfort: New Russian Migration to Israel in the 2010s
ורברה פרטר וד"ר יוליה לרנר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב