קוויריות ואקדמיה בעידן של משברים

יו"ר: עמליה סער הרצאות: גילי הרטל, עתליה ישראל נבו, עדי מורנו

מרחב קווירי בטוח באוניברסיטה ניאו-ליברלית: המקרה של ההתנגדות לכנס להט"בי בבר-אילן 2019
ד"ר גילי הרטל, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן
"את לא כמו דנה אינטרנשיונל": פגיעות מגופנת במחקר על סיסג'נדרים
עתליה ישראלי-נבו, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון, ובית הספר לתיאטרון חזותי
אוטו-אתנוגרפיה של "הוראה מן החוץ" באקדמיה כעמדה קווירית
עדי מורנו, התכנית ללימודי מגדר בחיפה ובאוניברסיטת בן-גוריון, והמחלקה לפוליטיקה וממשל במכללה האקדמית תל-אביב-יפו