שולחן עגול: בין משבר להזדמנות: מחקר אתנוגרפי בזמן קורונה

יושבות ראש: יעלה להב רז והגר חג'ג' ברגר משתתפים: אלדד לוי, אורית הירש מציאולס, חן ברם ועמליה סער.

אתנוגרפיה, כמתודה המזוהה עם הדיסציפלינה האנתרופולוגית, ספגה טלטלה קשה עם פרוץ משבר הקורונה, שמלבד היותו משבר גלובלי בריאותי, כלכלי וחברתי, השפיע בדרכים רבות גם על חוקרים חוקרות שבאחת נאלצו להתאים עצמן.ם ולהסתגל למציאות המשתנה. כתוצאה מכללי הריחוק החברתי, סגירת השמיים והגבלות מרחק, חוקרים וחוקרות התמודדו עם מגוון אתגרים כגון חוסר יכולת לצאת אל שדה המחקר שתוכנן קודם למשבר והצורך להתאים באופן יצירתי את מתודות המחקר למגבלות החדשות שנוצרו. באמצעות הצגת מגוון מחקרים שנעשו במהלך השנה האחרונה, ע"י חוקרים וחוקרות המצויים.ות בשלבי קריירה שונים, במושב עגול זה, אנו מבקשות להעלות לדיון שאלות הנוגעות לאתגרים שהציב המשבר הגלובלי ולפתרונות שגובשו ע"מ להתאים את המתודה האתנוגרפית לסיטואציות מחקריות לא שגרתיות- מה הפסדנו כתוצאה מהמשבר ומה הרווחנו. אילו הזדמנויות חדשות נפתחו עבור חוקרים.ות ועל מה נאלצו לוותר? כיצד מפצים על שאבד וכיצד מרוויחים ממה שנוצר? אילו אתגרים דיסציפלינריים ניצבים בפנינו וכיצד עלינו להיערך לקראתם