תרבות הזיכרון ופוליטיקת ההנצחה

יו"ר: ד"ר אינה לייקין

הג'נוסייד הצ'רקסי ושואת היהודים: על זיכרון וחינוך בין שגרה למגפה
חן ברם, המכללה האקדמית הדסה ומכון טרומן, האוניברסיטה העברית

Cleaning during COVID-19: Saving feminist archives
פרופ' שרי אהרוני וד"ר חדווה אייל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב