האגודה האנתרופולוגית הישראלית – שער (9)
האגודה האנתרופולוגית הישראלית – שער (8)
האגודה האנתרופולוגית הישראלית – שער (7)
האגודה האנתרופולוגית הישראלית – שער (6)
האגודה האנתרופולוגית הישראלית – שער (5)
האגודה האנתרופולוגית הישראלית – שער (1)
האגודה האנתרופולוגית הישראלית – שער (4)
האגודה האנתרופולוגית הישראלית – שער (3)
האגודה האנתרופולוגית הישראלית – שער (2)

הצטרפו לאגודה

האגודה האנתרופולוגית הישראלית היא הגוף המקצועי המארגן של האנתרופולוגיה בישראל.

הירשמו לכנס השנתי

הכנס ה-48 יתקיים השנה במתכונת מצומצמת ובאופן מקוון

חדשות האגודה

קולות קוראים, כנסים, מודעות דרושים וכל מה שמעניין אנתרופולוגים

חברי האגודה

מי ומי בחברי האגודה האנתרופולוגית.עדיין לא חברים? הצטרפו אלינו

"יכולתם של אנתרופולוגים לגרום לנו לקחת את דבריהם ברצינות אינה כרוכה בחזות עובדתית או בארשת של אלגנטיות מושגית, כמו בכושרם לשכנע אותנו שמה שהם אומרים הוא תוצאה של עצם חדירתם אל צורת חיים אחרת, או אם תרצו, חדירת צורת החיים האחרת אליהם"
קליפורד גירץ 1988

מטרות האגודה

האגודה האנתרופולוגית הישראלית היא הגוף המקצועי המארגן של האנתרופולוגיה בישראל.

האגודה שואפת להוות קהילה שמחברת את האנתרופולוגיות והאנתרופולוגים הפועלים בישראל ולעודד פעילות מחקרית וחברתית משותפת.

במסגרת זו, האגודה פועלת כדי:

  • לקדם מחקרים בכל תחומי העניין האנתרופולוגיים.
  • לעודד שיתופי פעולה מחקריים בין חבריה ובין חוקרים מישראל ומחוצה לה.
  • לקדם שיתוף פעולה בין האנתרופולוגיה לבין חוקרים מדיסציפלינות שונות.
  • לסייע בחיבור בין האנתרופולוגיה לבין ציבורים שונים בישראל.
  • לאפשר מקום מפגש ליוזמות חברתיות ופוליטיות השואפות לשינוי חברתי.

צרו קשר