אביגיל פרדמן

האוניברסיטה החופשית, ברלין

תואר ראשון

תחומי מחקר והוראה:

חבר/ת אגודה