אינה לייקין

האוניברסיטה הפתוחה

דוקטורית

תחומי מחקר והוראה:

בריאות וגוף, הגירה, קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח, שיח

אני אנתרופולוגית פוליטית ותחומי העניין שלי כוללים שינוי פוליטי וחברתי במרחב הפוסט-סובייטי, פוליטיקה של ידע, והקשר בין מומחים מדיסציפלינות שונות (דמוגרפים, אנשי רפואה וכלכלנים) לבין עיצוב מדיניות הקשורה לניהול אוכלוסין ברוסיה הפוסט-סובייטית. בין היתר, המחקר שלי עוסק גם בעיצוב פרקטיקות עצמי חדשות בהקשר של שינוי פוליטי.