אלעזר בן לולו

אוניברסיטת פנסילבניה ומכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

דוקטור

תחומי מחקר והוראה:

דת ודתיות, מגדר מיניות ומשפחה

משתלם פוסט דוקטורנט במרכז כץ למחקרי יהדות מתקדמים באוניברסיטת פנסילבניה, ובאוניברסיטה הפתוחה. הוא משמש גם עמית מחקר במרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל"י) במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מחקרו של אלעזר עוסק בהצטלבות בין יהדות לבין מגדר ומיניות. בימים אלו, הוא עמל על שני מחקרים: אתנוגרפיה השוואתית של טקסי מעגל חיים בקרב משפחות יהודיות להט"ביות אמריקניות וישראליות; מחקר זה זכה בפרס ללימודי מגדר ויהדות מטעם אוני' ברנדייס Hadassah-Brandeis Institute Research Award 2021 . במקביל, מחקרו הנוסף, בתמיכת המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין, מוקדש להגירה קווירית-יהודית לישראל. העולים החדשים מאתגרים את השיח הדתי המקומי, המושתת על יסודות הלכתיים, וממקמים קהילת הלהט"ב כחוצה גבולות ולאומים. מהראיונות שקיים עם העולים, מצטיירים תיאורים גדושים של חוויות זרות במרחב הלהט"בי האמריקני שנעשה אנטי-ישראלי, ומאידך חוויות חיבור ל"מדינת תל אביב". בין היתר, נחשפות תפיסות ומוטיבציות שונות, משלימות וסותרות, ביחס ל"מרחב בטוח" ו"לארץ המובטחת". את עבודת הדוקטורט שלו ("מגדר, תפילה והכרה בקהילות רפורמיות בישראל") הוא כתב במחלקה לסוציולוגיה אנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בהנחייתו של פרופ' ג'קי פלדמן. עבודה זו זיכתה אותו בפרס היוקרתי ללימודי יהדות מטעם אוני' קולומביה ופורדהםBaron New Voices in Jewish Studies Award, Institute for Israel and Jewish Studies at Columbia University and the center for Jewish Studies at Fordham University. לצד פעילותי המחקרית, אלעזר הוא עיתונאי, עורך ומגיש בגלי צה"ל סדרת תוכניות המוקדשות לחקר סוגיות חברתיות ותרבותיות בישראל. להאזנה לתוכניות: https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA בין פרסומיו הנבחרים בכתבי עת עבריים ולועזיים: (2020) "Who Will Say Kaddish for Me"? The American Reform Jewish Response to the HIV/AIDS Crisis". Journal of Modern Jewish Studies. 1-25. DOI: 10.1080/14725886.2020.1763070 (2020) "We are Already Dried Fruits”: Women Celebrating a Tu BiSh'vat Seder in an Israeli Reform Congregation. Contemporary Jewry. 40: 453-469. DOI: https://doi.org/10.1007/s12397-020-09342-2 (2020) Performing Gender and Political Recognition: Israeli Reform Jewish Life-Cycle Rituals. Journal of Contemporary Ethnography. 1-29. DOI: https://doi.org/10.1177/0891241620968264 (2019) אתנוגרפיה של סיגְד אתיופי בקהילה רפורמית ישראלית. עיונים בתקומת ישראל 32 : 191-165. (2018) מ"קווין אסתר" ל"קוויר אסתר": מקרא מגילת אסתר בקהילה רפורמית תל אביבית. מגמות נג (2):162-137.