אלעזר בן לולו

אוניברסיטת פנסילבניה ומכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

דוקטור

תחומי מחקר והוראה:

דת ודתיות, מגדר מיניות ומשפחה

מחקרי עוסק בביצוע ריטואליים יהודיים עכשוויים מבעד לפרספקטיבה מגדרית-מינית. כיום, אני משתלם פוסט דוקטורט במרכז כץ ללימודי יהדות באוניברסיטת פנסילבניה, ועוסק באתנוגרפיה השוואתית של טקסי מעגל חיים בקרב משפחות יהודיות להט"ביות אמריקניות וישראליות. במקביל, אני פוסט דוקטורט גם באוניברסיטה הפתוחה, ועמית מחקר במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות במרכז ללימודי ישראל באוני' בן גוריון. את עבודת הדוקטורט תחת הכותרת - "מגדר, תפילה והכרה בקהילות רפורמיות בישראל" כתבתי במחלקה לסוציולוגיה אנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בהנחייתו של פרופ' ג'קי פלדמן. עבודתי זכתה בפרס "סאלו בארון" ללימודי יהדות לשנת 2019-2020 מטעם אוניברסיטאות קולומביה ופורדהם. לצד פעילותי המחקרית, אני עורך ומגיש בגלי צה"ל סדרת תוכניות המוקדשות לחקר תופעות חברתיות ותרבותיות בישראל. בין פירסומיי: Ben-Lulu, E. (2020). “We are Already Dried Fruits”: Women Celebrating a Tu BiSh’vat Seder in an Israeli Reform Congregation. Contemporary Jewry, 1-17.‏ Ben-Lulu, E. (2019). “Let Us Bless the Twilight”: Intersectionality of Traditional Jewish Ritual and Queer Pride in a Reform Congregation in Israel. Journal of Homosexuality, 1-24.‏ Ben-Lulu, E. (2020). “Who will say Kaddish for me”? The American Reform Jewish response to HIV/AIDS. Journal of Modern Jewish Studies, 1-25.‏ (2018) מ"קווין אסתר" ל"קוויר אסתר": מקרא מגילת אסתר בקהילה רפורמית תל אביבית. מגמות נג(2):162-137. (2019) אתנוגרפיה של סיגְד אתיופי בקהילה רפורמית ישראלית. עיונים בתקומת ישראל 32 : 191-165.