אביגיל מוריס

מכון ערבה לאיכות הסביבה (BGU) ומרכז מדע ערבה וים המלח

דוקטורית

תחומי מחקר והוראה:

אנתרופולוגיה יישומית, חינוך ושלבי החיים, סביבה, שיטות מחקר

מחקרים בעבר: משחק, משחקים וספורט באיי טונגה (פוליניזיה) פרספקטובות על תהליך הזיקנה בערבה הכנסות בלתי פורמליות אצל נשים בדואיות בנגב ובאיי טונגה ועוד מחקרים נוכחיים: שיטפונות במדבר - התנהגות של התושבים המקומיים בזמן שיטפונות מבנים משפחתיים מגוונים בערבה מלמדת שיטות מחקר איכותיים במכון ערבה לאיכות הסביבה. כמו כן, יצרתי תוכנית לימודים של אנתרופולוגיה לילדים ולימדתי את הקורס במשך 32 שנים.
חבר/ת אגודה