אריאלה פופר-גבעון

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

פרופסורית

תחומי מחקר והוראה:

בריאות וגוף, אתניות ולאומיות, שיטות מחקר

חבר/ת אגודה