ג'נינה מאלו

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תואר שני

תחומי מחקר והוראה:

תרבות חומרית וחזותית

חבר/ת אגודה