גדעון קרסל

המכון לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון

אחר

תחומי מחקר והוראה:

חבר/ת אגודה