ג'קי פלדמן

אוניברסיטת בן-גוריון

פרופסור

תחומי מחקר והוראה:

אתניות ולאומיות, טקסים והנצחה

חבר/ת אגודה