זאב קאליפון

אויברסיטת בר-אילן

דוקטור

תחומי מחקר והוראה:

אנתרופולוגיה יישומית, בריאות וגוף, דת ודתיות, שיטות מחקר

חבר/ת אגודה