יאנה פלדמן-זאיקה

המכללה האקדמית אשקלון

חבר/ת אגודה