צביאלה קריקונץ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תואר שני

תחומי מחקר והוראה:

בריאות וגוף, דת ודתיות, הגירה, אתניות ולאומיות

חבר/ת אגודה