ירדן ענב

האוניברסיטה הפתוחה ומכללת לוינסקי

דוקטור

תחומי מחקר והוראה:

אתניות ולאומיות, קונפליקט ופוליטיקה

מחקרי עוסק בזהות לאומית ישראלית בקרב סטודנטים
חבר/ת אגודה