מריה גרצקי

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תואר שני

תחומי מחקר והוראה:

מערכת ההשכלה הגבוהה, ניאוליברליזם, סטודנטיאליות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של רגשות, קפיטליזם רגשי