מריה גרצקי

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

דוקטורנטית

תחומי מחקר והוראה:

קפיטליזם דיגיטלי, מערכת ההשכלה הגבוהה, טכנולוגיות למידה דיגיטליות, תרבות תרפויטית, קפיטליזם אקדמי