עידן עדות

אוניברסיטת חיפה

תואר שני

תחומי מחקר והוראה:

אומנות, אנתרופולוגיה יישומית, דת ודתיות, טקסים והנצחה, מגדר מיניות ומשפחה, ניהול ומנהיגות, חקלאות ואוכל, מדיה ושפה