פנינה מוצפי האלר

אוניברסיטת בן-גוריון

פרופסורית

תחומי מחקר והוראה:

תרבות וחברה בפריפריה הישראלית, חברות נוודים

חבר/ת אגודה