שחר שלוח

אוניברסיטת תל אביב

דוקטורנטית

תחומי מחקר והוראה:

סביבה, חקלאות ואוכל, קונפליקט ופוליטיקה

המחקר שלי עוסק ביחסים הקונפליקטואליים בזירת המרעה בשטחי C, באקטיביזם המתהווה סביבם ובהשלכותיהם הסביבתיות, ובדרכים של הרועים והרועות להתמודד עם שטחי מרעה הולכים ומצטמצמים ועם מרכיב חוסר ודאות הולך ומתעצם.