שלמה גוזמן כרמלי

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

דוקטור

תחומי מחקר והוראה:

בריאות וגוף, דת ודתיות, שיטות מחקר

ד"ר שלמה גוזמן כרמלי הוא מרצה במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. תחומי העניין וההתמחות שלו הם טקסט וחברה, אתנוגרפיה של קהילות יהודיות, אנתרופולוגיה של ידע ואוריינות, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת ושל היהדות, אנתרופולוגיה של מחקר רפואי, קהילות מתבדלות, וריפוי טקסי