שלמה גוזמן כרמלי

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

דוקטור

תחומי מחקר והוראה:

בריאות וגוף, דת ודתיות, שיטות מחקר

ד"ר שלמה גוזמן כרמלי הוא מרצה במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. את לימודי התואר השלישי סיים ב-2015 באוניברסיטת בר אילן. תחומי העניין וההתמחות שלו הם טקסט וחברה, אתנוגרפיה של קהילות יהודיות, אנתרופולוגיה של ידע ואוריינות, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת ושל היהדות, אנתרופולוגיה של מחקר רפואי, קהילות מתבדלות וריפוי טקסי. הוא פרסם בנושאים אלו מאמרים שהתפרסמו בבימות מדעיות בישראל ובחו"ל. ספרו "מפגשים מסביב לטקסט, אתנוגרפיה של יהדויות" (2020), זכה במענק בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת 2017 ויצא לאור בהוצאת אוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס.