אסתר הרצוג

המכללה האקדמית צפת

פרופסורית

תחומי מחקר והוראה:

הגירה, מגדר מיניות ומשפחה, ניהול ומנהיגות, קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח, שיטות מחקר

הנושאים המרכזיים שלי במחקר קשורים לביורוקרטיה ולמגדר בתחומי: הרווחה, ההגירה, החינוך הפוליטיקה, השואה ותעשיית המין. השתתפתי בעריכת שלושה ספרים על המחקר האנתרופולוגי בכלל ועל המחקר האנתרופולוגי של החברה הישראלית בפרט. מרבית מחקריי מתבססים על חיבור בין מחקר תאורטי לפעילות שטח: עבודת שדה של שנה בה גרתי במרכז קליטה הייתה בסיס לעבודת הדוקטורט שלי ועליהם נכתבו ספריי על "הביורוקרטיה ועולי אתיופיה" (צ'ריקובר 1998; Berghahn 1999); מחקרי על פרויקט פיתוח לנשים באזור הכפרי בנפל וספרי "פטרונים של נשים" (2011, בהוצאת Berthahn) התבססו על השתלבות כיועצת מגדר בפרויקט פיתוח מערכת השקייה בנפל; גם עשרת הספרים שערכתי (לבד ובשיתוף), משלבים בין תיאוריה לפעילות שטח, כך בנושא "נשים ושואה", שעליו ערכתי שני ספרים וארגנתי 6 כנסים בינלאומיים; כך בנושא אמהות במדינת הרווחה, שעליו פרסמתי מאמרים אקדמיים ופובליציסטיים רבים וארגנתי כנסים, התבססתי על פעילות חברתית בליווי אמהות שילדיהן נלקחו מהן; כך התבססו מאמרים רבים, אקדמיים ופובליציסטיים, שני ספרים שערכתי על "תעשיית המין" וכנסים שארגנתי על פעילותי הפמיניסטית נגד זנות, סחר בנשים ופורנוגרפיה; וכך התבססו מחקרי ומאמריי על מגדר וגיל במכון כושר על השתתפות פעילה במכון כושר.
חבר/ת אגודה