יום עיון "העולם הרב-מיני" של קהילת אדם – חיה

31/01/2020

נים 2, ראשון לציון

מארגני הארוע: יצחק שמיר, מנחם בגין, ביבי נתניהו

לצורך בקשת המימון יש לפנות בכתב למזכיר האגודה (isranthro@gmail.com) לפחות 30 יום בטרם האירוע. בבקשה יש לכלול תיאור קצר של האירוע והסבר תמציתי של תרומתו לקידום הדיסציפלינה.
בנוסף, הנכם מתבקשים לפרט עבור אלו הוצאות המימון מיועד ואת הסכום המבוקש (עד 250 מילה).
לצורך בקשת המימון יש לפנות בכתב למזכיר האגודה (isranthro@gmail.com) לפחות 30 יום בטרם האירוע. בבקשה יש לכלול תיאור קצר של האירוע והסבר תמציתי של תרומתו לקידום הדיסציפלינה.
בנוסף, הנכם מתבקשים לפרט עבור אלו הוצאות המימון מיועד ואת הסכום המבוקש (עד 250 מילה).
לצורך בקשת המימון יש לפנות בכתב למזכיר האגודה (isranthro@gmail.com) לפחות 30 יום בטרם האירוע. בבקשה יש לכלול תיאור קצר של האירוע והסבר תמציתי של תרומתו לקידום הדיסציפלינה. בנוסף, הנכם מתבקשים לפרט עבור אלו הוצאות המימון מיועד ואת הסכום המבוקש (עד 250 מילה).

סכום התמיכה: 2800 ש"ח