כנס באר שבע 2019 – מיני-תערוכה אסתר הרצוג ואראלה שדמי

הספר מנתח באופן ביקורתי את תעשיית המין בישראל, בעזרת מושגים ומחקר פמיניסטיים.

הוא מראה את הקשר הפנימי בין שלושה היבטים של תופעה הסחר במין: זנות, סחר בנשים ופורנוגרפיה. משמעותה היא החפצה, nסחור וניצול המיניות של בני/ות אדם, ובפרט של נשים.

מהמאמרים בספר עולה כי הסחר במיניות מעוגן בהקשר הקפיטליסטי והפטריארכלי המדכא, שלו נותנת המדינה יד. גישת העורכות היא שאין בזנות בחירה.