כנס דימונה 2018

טכנולוגיות המידע והתקשורת עצבו במידה רבה את מהלכי ההיסטוריה האנושית.

במיני התערוכה המוצגת אבקש לשרטט במכחול רחב את התחנות העיקריות בהיסטוריה התרבותית המרתקת של טכנולוגיות המידע והתקשורת למן הופעת השפה האנושית לפני כמאתיים אלף שנים ועד להופעת הטלפון החכם.

הדגש במיני התערוכה המוצעת יהיה על התהליך המורכב שבאמצעותו פיתחו בני מיננו את הטכנולוגיות שאפשרו להן להבין טוב יותר את המציאות סביבם בדרך המוזרה של הסמלה מורכבת שלה ובתוך כך גם התרחקות ממנה.

בתערוכה נסקור בשפה שאיננה דורשת כל ידע טכני מוקדם כמה מהעקרונות ההנדסיים, נסיבות ההמצאה, וההשפעות ההיסטוריות והתרבותיות של טכנולוגיות מידע ותקשורת כגון שפת הדיבור של בני האדם הראשונים, מערכות הכתב בערים הקדומות בעולם, טכנולוגית הדפוס של עידן הרנסנאס, טכנולוגיות הצילום והקלטת הקול, ומכשירי הטלגרף, הטלפון, והרדיו של המאה ה-19 ועל רקעם, נציג את ההמצאות הגדולות של המאה ה-20: הטלוויזיה, המחשבים, האינטרנט והטלפונים החכמים.