"מסע": סמינר בתרבות חומרית בהודו בהובלתה של פרופ' תמר אלאור