פרס מקס גלקמן 2010

אורית הירש

עבודת התזה: היכוני לביאת המשיח/הגבר – נשים חילוניות, מסורתיות ודתיות בחב"ד המשיחית

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות