פרס מקס גלקמן 2020

מנחה העבודה: עפרה גולדשטיין גדעוני

אלעד בן אלול

גנה

חברי הוועדה הבוחרת: פרופ' פנינה מוצפי-האלר פרופ' עמליה סער. לכתוב גם קוראות

נימוקי השופטים

לבקש מעמליה סער את הטקסט

תקציר עבודת המאסטר

להוסיף את התקציר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

  • אתר אינטרנט
  • ויקיפדיה
  • דף חבר/ת אגודה

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות