פרס מקס גלקמן 2012

ג'אד בריק

עבודת התזה: הבניית ההתאבדות ומשמעותה בקרב הקהילה הדרוזית בישראל: תפיסות, תגובות, דרכי התמודדות

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות