פרס מקס גלקמן 2015

גיל חיזי

עבודת התזה: "טיפול לא חודרני": הכוחות שמעצבים את ענף הפסיכולוגיה בסין העירונית

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

  • אתר אינטרנט
  • ויקיפדיה
  • דף חבר/ת אגודה

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות