פרס מקס גלקמן 2014

הילה צבן

מאמר מצטיין: פעם היו פה מרוקאים והיום אמריקאים: גנטריפיקציה ושוק הדיור בשכונת בקעה בירושלים

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות