פרס מקס גלקמן 2014

לירון שני

מאמר מצטיין: Social Fabric with Trees: The Change in the Role of Acacia Trees in Southern Israel

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

  • אתר אינטרנט
  • ויקיפדיה
  • דף חבר/ת אגודה

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות