פרס מקס גלקמן 2014

לירון שני

מאמר מצטיין: Social Fabric with Trees: The Change in the Role of Acacia Trees in Southern Israel

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות