פרס מקס גלקמן 2009

נדים כרכבי

עבודת התזה: זוגיות בשולי הגלובליזציה: מיניות ונישואין בין גברים מקומיים ונשים מערביות בדהב (דרום סיני)

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות