פרס מקס גלקמן 2014

עידו יואב

מאמר מצטיין: Introduction to Interalia

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות