פרס מקס גלקמן 2010

עמית רוטמן

עבודת התזה: מהו חינוך טוב? פרקטיקות של הבדלות מעמדית בגן ילדים פרטי

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

  • אתר אינטרנט
  • ויקיפדיה
  • דף חבר/ת אגודה

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות