פרס מקס גלקמן 2013

ענבר מיכלזון דרורי

עבודת התזה: אני (לא) פרחה: הישרדות תרבותית של נערות מזרחיות מול מיתוס הפרחה

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות