פרס מקס גלקמן 2011

ענת רוזנטל

עבודת התזה: Raising our Children: Community Strategies for Coping with Orphans and Vulnerable Children in Rural Malawi

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות