פרס מקס גלקמן 2009

צביקה אור

עבודת התזה: הפוליטיקה של זכויות כלכליות וחברתיות- ידע ולאומיות בעמותת "ידיד" בחיפה

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

  • אתר אינטרנט
  • ויקיפדיה
  • דף חבר/ת אגודה

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות