פרס מקס גלקמן 2009

צביקה אור

עבודת התזה: הפוליטיקה של זכויות כלכליות וחברתיות- ידע ולאומיות בעמותת "ידיד" בחיפה

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות