פרס מקס גלקמן 2015

רחלי בן דוד

ציון לשבח לעבודת התזה: לצוד את האחר באפריקה: אנתרופולוגיה של מסעות ספארי משפחות ישראליים

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות