פרס מקס גלקמן 2008

מנחה העבודה: בדיקה

תמיר ארז

עבודת התזה: "ישוע הפך אותי ליהודי" – הגלוקאליזציה של היהדות המשיחית בישראל

נימוקי השופטים

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

  • אתר אינטרנט
  • ויקיפדיה
  • דף חבר/ת אגודה

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות