פרס מקס גלקמן 2018

נתליה גוטקובסקי

Timely Cultivation:
 Sustainable Agriculture Policy, Temporality and the Palestinian-Arab Citizens of Israel

חברי הוועדה הבוחרת: ד"ר אינה לייקין, ד"ר גילי המר, פרופ' עפרה גולדשטיין-גדעוני

נימוקי השופטים

The Israeli Anthropological Association is pleased to announce the winner of the 2018 Max Gluckman Prize for Outstanding PhD Thesis. The award goes to Natalia Gutkowski for her thesis entitled: Timely Cultivation:
 Sustainable Agriculture Policy, Temporality and the Palestinian-Arab Citizens of Israel. The PhD was granted by Tel Aviv University and the thesis was conducted under the supervision of Professor Danny Rabinowitz.
The judging panel consisted of Inna Leykin of the Open University, Gili Hammer of the Hebrew University and Erica Weiss of Tel Aviv University.
After a three-stage process that culminated in the thorough evaluation of the PhD theses of three impressive finalists, Natalia Gutkowski’s thesis received the highest grade in the competition. The judges were impressed by the theoretical depth, as well as the ethnographic and analytic richness of the work.

The dissertation explores the contemporary formation of Israeli agricultural sustainability policies and its implications for Palestinian-Arab citizens of Israel. It argues that sustainable agriculture and the scientific knowledge which sustainable agriculture is grounded often reproduce ethno-national narratives and have become part of Israel’s state-making strategy. The thesis makes a substantial theoretical contribution to the discipline by demonstrating that agricultural policies enact a power mechanism of governing through temporality.
The prize was awarded on May 24th, at the Israeli Anthropological Association’s annual conference, this year in Dimona. The award includes a generous monetary award offered by the family of Max Gluckman.

תקציר עבודת המאסטר

זוכרי פרס גלקמן בשנים קודמות

זוכי פרס גלקמן בשנים קודמות