הרשמה לכנס ה-48
האגודה האנתרופולוגית הישראלית

מרצה מן החוץ/פוסט דוקטורנט/גמלאי

330 ש"ח

300 ש"ח