הרשמה לכנס השנתי ה-48
האגודה האנתרופולוגית הישראלית

הרשמה לכנס תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי

230 ש"ח

200 ש"ח