אות מפעל חיים של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

האגודה האנתרופולוגית הישראלית יזמה החל משנת 2017 מסורת של הענקת אות מפעל חיים לבכירי האנתרופולוגים הישראלים.

הוקמה ועדת האות שכוללת את נשיא האגודה ד"ר ניר אביאלי, ושני נשיאים לשעבר : ד"ר אורית אבוהב וד"ר אנדרה לוי.

הוועדה החליטה להעניק מדי שנה בכנס השנתי אות מפעל חיים לאחד מחבריה.

באסיפה הכללית שנערכה בתאריך ה-27.5.2019 הוחלט כי בחירת המועמד/ת תיערך על פי הנוהל הבא:

המועמדים/ות יבחרו על ידי ועדת האות שתכלול את נשיא/ת האגודה המכהן, ושניים מנשיאיה לשעבר.

  1. לסירוגין, אחת לשנתיים יצא קול קורא לחברי האגודה להציע מועמד/ת ואחת לשנתיים תציע ועדת האות את המועמד/ת מטעמה. עם זאת, הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס לאחד המועמדים שהוצעו באותה השנה.
  2. חברי הוועדה יבחרו על ידי חברי ועד האגודה ויתחלפו אחת לשלוש שנים.