אות מפעל חיים של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

האגודה האנתרופולוגית הישראלית יזמה החל משנת 2017 מסורת של הענקת אות מפעל חיים לבכירי האנתרופולוגים הישראלים. הוועדה שתכלול את נשיא.ת האגודה המכהנ.ת, ושני נשיאים לשעבר תעניק מדי שנה בכנס השנתי אות מפעל חיים לאחד מחבריה.

באסיפה הכללית שנערכה בתאריך ה-27.5.2019 הוחלט כי בחירת המועמד/ת תיערך על פי הנוהל הבא:

  1. לסירוגין, אחת לשנתיים יצא קול קורא לחברי האגודה להציע מועמד/ת ואחת לשנתיים תציע ועדת האות את המועמד/ת מטעמה. עם זאת, הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס לאחד המועמדים שהוצעו באותה השנה.
  2. חברי ועדת האות יבחרו על ידי חברי ועד האגודה ויחלפו אחת לשלוש שנים.
  • חברי הוועדה בשנים 2017 – 2019: פרופ' ניר אביאלי, ד"ר אורית אבוהב וד"ר אנדרה לוי.
  • חברי הוועדה בשנת 2020 : פרופ' פנינה מוצפי-האלר, פרופ' הרווי גולדברג וד"ר אורית אבוהב
  • חברות הוועדה בשנת 2021 הן : פרופ' תמר אלאור, פרופ' פנינה מוצפי-האלר, ד"ר קרן פרידמן-פלג וד"ר רוית תלמי כהן

הזוכה באות מפעל חיים לשנת 2021 הוא פרופ' משה שוקד. לקריאה נוספת לחצו כאן