קול קורא למאמרים: חרדים בישראל – בין שמרנות להשתלבות

קול קורא למאמרים מחקריים ועיוניים לספר ערוך

קובץ מחקרים: חרדים בישראל – בין שמרנות להשתלבות

שלומי דורון, אסף מלחי (עורכים)

אחד ממאפייני החברה החרדית בישראל הוא מתח בין עולמות: מחד גיסא, שמרנות והסתגרות בתוך הקהילות; מאידך גיסא, השתלבות מתבדלת בזירות שונות בישראל. למשל, לימודי ליב"'ה ומערכות החינוך, גיור, שירות צבאי, פרנסה ועבודה, השכלה גבוהה, מאבקים מגדריים, שינויים בעקבות הבחירות המוניציפאליות והארציות, תקשורת, משפט, מרשתת, השפעת מגיפת הקורונה ועוד. תהליכים דינמיים אלו משנים באופן מהיר ודינאמי את פנייה המורכבות של החברה החרדית והם נעים על פני ציר השינוי לציר השמרנות וההסתגרות המצויים במתח תמידי.

בספר זה נבחן רכיבים שונים ומגוונים של זירות אלו בהתייחס למתח שבין שמרנות להשתלבות המתקיים בקבוצות חרדיות מגוונות, כמו הפלגים הליטאים, חצרות חסידים, חרדים מזרחיים-ספרדיים, חרדים מודרניים, מעמד ביניים חרדי, תנועת התשובה ועוד.

חוקרים מתחומי  מדעי החברה, משפטים, מגדר, פילוסופיה ורוח, שמחקריהם קשורים לנושא זה ולנושאים קרובים, מוזמנים להגיש מאמרים מקוריים לשיפוט. אורך המאמר עד 9,000 מילים; כולל הפניות, הערות שוליים וביבליוגרפיה, על-פי הנחיות APA. על המאמר לכלול בעברית ובאנגלית: את שם המאמר, שם החוקר/ת, שיוך אקדמי ותקצירים. המאמרים יעברו שיפוט מסודר, כמקובל בספר מדעי. את המאמרים יש לשלוח עד יום רביעי, י"ב בתשרי תש"פ (30.09.2020) אל- ד"ר שלומי דורון shlomidoron@013.net