אות מפעל חיים 2023

פרופ׳ תמר כתריאל

חברי הועדה:

ד״ר אינה לייקין, פרופ׳ מיכל קראבל טובי ופרופ׳ תמר אלאור.

את הקול הייחודי של תמר כתריאל באנתרופולוגיה הישראלית אי אפשר להחמיץ.
כתריאל "היגרה" בסוף שנות ה70 לתוך האנתרופולוגיה והפכה בה לבת בית ולמסמנת דרך של ממש.

למרות התאזרחותה במרחב האנתרופולוגי, המשיכה תמר להחזיק באזרחויות כפולות ומרובות, בחינוך ובתקשורת למשל, ולימדה אותנו שיעור חשוב על המגבלות של הבחנות דיסציפלינאריות ומוסדיות.

מעל ארבעה עשורים תמר מרחיבה ומעמיקה את הגומחה של האנתרופולוגיה, מעשירה במגוון של הקשרים אמפיריים את מלאכת ניתוח התרבות, ומעמידה בטבורה את חקר התקשורת, השפה והשיח.

בניתוחים מקוריים ומבריקים, ובמוטת כנפיים מעוררת השראה, תמר כתריאל לוכדת רגעים, מצבים וביטויים לשוניים המעצבים את החברה הישראלית כחברה מדברת.

לעבודות של תמר יש מקום של כבוד בקרוב וברחוק, החל בקורסי מבוא לאנתרופולוגיה וכלה בבמות בינלאומיות יוקרתיות. בכולן אפשר למצוא את טביעת האצבע הסגולית שלה: יושרה אינטלקטואלית נדירה ומעוף מחשבתי.

תמר כתריאל